Święty Jakub

4.00 

Tomik zawiera bio­gra­fie: św. Jakuba Więk­szego Apo­stoła, św. Jakuba Mniej­szego Apo­stoła, a także bł. Jakuba Strzemię.

Na stanie